HochDrei e. V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg

zgłoszenie

seminarium:
od: 2021-12-17
do: 2021-12-19
gdzie: Potsdam
koszt:

ja nein

ja nein

warunki uczestnictwa

Cieszy nas Państwa/Wasze zainteresowanie organizowanym przez nas spotkaniem. Zgłoszenie będzie miało charakter wiążący, kiedy otrzymają Państwo od nas rachunek wraz z prośbą o wpłacenie na jedno z naszych kont zaliczki bądź całości opłaty, a podana kwota wpłynie na wskazane konto.

W przypadku Państwa rezygnacji na 1-6 dni przed początkiem spotkania jesteśmy niestety zmuszeni zatrzymać 100% wpłaconej kwoty. Jeżeli ponieśliśmy koszty biletów kolejowych, lotniczych i dalszych wydatków takich jak wiza itp., niestety będziemy zmuszeni obciążyć Państwa również tymi kosztami.
HochDrei e.V. zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z powodu zbyt małej liczby uczestników również na krótko przed tym spotkaniem.

Prosimy o poczekanie na otrzymanie od nas rachunku – dopiero rachunek potwierdza miejsce uczestnika na spotkaniu.

tak nie