HochDrei e. V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg

Podpatrzeć od sąsiada?

Spotkania polsko-niemieckie: Współpraca szkół z placówkami kształcenia

Alternatywnie do powszechnie znanych wycieczek klasowaych możecie Państwo umożliwić swoim uczniom udział w kilkudniowej, międzynarodowej wymianie szkolnej. Taka wymiana nie tylko jest ciekawa, ale także uczy międzykulturowości. Dodatkowo Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wspiera finansowo wspólnie spędzony czas, co pozwala nam zaoferować Państwu i Państwa uczniom i uczennicom szczególnie atrakcyjną ofertą za stosunkowo niewielką opłatę uczestnictwa, inaczej niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych wycieczek klasowych.

Poznać wielki świat we fragmentach

Spotkanie polsko-niemieckie jest czymś więcej niż tylko zwykłą wycieczką klasową, sprawia jednak równie dużo radości. Młodzież przełamuje szybko bariery językowe i pokonuję obawę przed popełnieniem błędu. Podczas spotkania uczniowie maja okazję aby zastanowić się nad różnicami kulturowymi oraz nauczyć się jak spontanicznie reagować na niespodzianki, Na przykład kiedy okaże się, że śmietana wcale nie jest dokładnie tym co „Sahne”, mimo że tak podaje słownik. Ale przede wszystkim stwierdzą, że wszyscy są do siebie jednak znacznie bardziej podobni niż mogło by się to wydawać. Taka świadomość umożliwia lepszą współpracę z innymi kulturami i zawarcie nowych przyjaźni, jest motywacją do nauki języków obcych i stwarza wiele pięknych momentów, które pozostają w pamięci na całe życie.

Edukacja obywatelska i nauczanie międzykulturowe: Robi się interesująco…

Nasi międzynarodowi przyrodnicy i przyrodniczki, nasz zespół filmowy, polsko-niemieccy poszukiwacze demokracji i europejscy bohaterowie i bohaterki przyszłości maja wielkie zamiary: każde spotkanie ma swój temat przewodni. Temat spotkania ustalają z reguły wspólnie uczennice i uczniowie wraz z nauczycielkami i nauczycielami. Czasami poszerzamy niektóre treści ze szkolnego programu nauczania, często jednak świadomie koncentrujemy się na sferze socjalnej i na nauczaniu międzykulturowym. A może Państwa uczniowie palą się do własnego tematu? Chętnie wykorzystamy nadzwyczajne tematy, naturalnie w kontekście międzynarodowym, gdyż podczas nauki w dwunarodowym zespole należy zawsze uwzględnić każdą ze stron. Nie ważne co jest tematem spotkania, pracujemy zawsze stosując różne metody nauczania pozaformalnego, gdzie motywacja, praca zespołowa, solidarność i wzajemne zrozumienie są na pierwszym miejscu. Obok ćwiczeń, animacji językowej, gier i pracy projektowej w naszym domu seminaryjnym w programie spotkania znajdą się także wycieczki tematyczne.

Pierwsza wymiana?

Nie ma problemu. Na wymianę nadaje się naprawdę każda klasa! Przy organizacji spotkań współpracujemy z każdym rodzajem szkół i z młodzieżą w każdym wieku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie z zakresu międzynarodowej pozaformalnej edukacji młodzież, jesteśmy także doświadczeni w przeprowadzaniu polsko-niemieckich spotkań dla dzieci od 7 roku życia. Małe dzieci są szczególnie podatne na procesy międzykulturowe, co oznacza, że wymiana może rozpocząć się stosunkowo wcześnie.
Przewaga wymiany szkolnej odbywającej się w placówce kształceniowej nad tradycyjną wymianą szkolną z zakwaterowaniem u rodzin goszczących zawiera się w tym, że zwłaszcza uczniowie szkół podstawowych wymagający zwiększonej opieki oraz młodzież wywodząca się z trudnego społecznego i kulturowego środowiska wymaga często profesjonalnej i pełnej zaufania opieki, co jest przez nas zagwarantowane. Z drugiej strony nikt nie zostanie wykluczony z udziału w wymianie jeśli przyjęcie lub zakwaterowanie w rodzinie goszczącej nie jest możliwe z powodu sytuacji rodzinnej lub uprzedzeń kulturowych.

Decyzję czy uczniowie i uczennice przyjadą do nas jako jedna klasa czy jako pojednczy uczestnicy z całej szkoły pozostawiamy Państwu.

Wsparcie finansowe

Projekty finansowane są przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), co oznacza, że uczniowie wnoszą tylko niewielki opłaty uczestnictwa. Obecnie realizujemy dwuletni program modelowy PNWM „Razem osiągniemy więcej“ polegający na współpracy pomiędzy placówkami kształceniowymi a szkołami. Z tego programu skorzystać mogą zwłaszcza placówki z konfliktowych dzielnic, szkoły specjalne, szkoły zawodowe oraz technika.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Grupy z obu państw zakwaterowane są w pokojach wieloosobowych w naszej placówce kształcenia młodzieży Dom Hochlland. Grupy gotują także w zespołach międzynarodowych. W przypadku drugiego spotkania w Polsce wszyscy spotykają się ponownie (np. rok później) w pięknie położonym Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie, niedaleko Poznania.

Organizacja i opieka

Podczas realizacji całego porogramu jak i poczas przerw uczestnicy i uczestniczki wymiany znajdują się pod opieką dwujęzycznego pedgogicznego zespołu rowadzącego oraz dodatkowych pośredników językowych. Obecni nauczyciele i nauczycielki nadzorują wprawdzie grupę, mogą jednak przy tej okazji na nowo zdefiniować swoją rolę. W porozumieniu z zespołem z Hoch Drei mogą oni mieć swój wkład w organizację i przebieg programu, mogą jednak także wycofać się i zaobserwować jaki wpływ na uczniów i na uczennice ma nauczanie pozaformalne. Państwo troszczycie się o przyjazd, my o resztę.

Wartość dodana dla wszystkich

Uczniowie i uczennice przeżywają emocjonujące, pełne poznania dni które wzmacniają umiejętność pracy w zespole. Państwu, drodzy nauczyciele, dajemy możliwość wzbogacającej i jednocześnie odciążającej formy współpracy z doświadczoną – zarówno pedagogicznie jak i organizacyjnie – plaówką kształceniową. A na dodatek Państwa szkoła poprawia swój wizerunek poprzez otwarcie się na zewnątrz i stworzenie nowej oferty edukacyjnej jaką jest wymiana międzynarodowa. Często nawiązuje się także wieloletnia współpraca, z której profituje obecnie już wiele szkół.

Przykładowe oferty

Chętnie prześlemy Państwu naszą ofertę zawierającą przykładowy program kilkudniowego polsko-niemieckiego spotkania szkolnego.

Osoba kontaktowa:
Tanja Berger (Koordynatorka programów edukacyjnych)
Telefon: +49 331 5813 224
Email: bildung_at_hochdrei.org