HochDrei e. V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg

Programy specjalistyczne

W naszym programie edukacyjnym znajdą Państwo różne oferty szkoleń i specjalistyczne fora dla multiplikatorów i multiplikatorek oraz wszystkich, którzy chcą nimi zostać. Animacja językowa, inkluzja, partycypacja w ramach międzynarodowych spotkań dzieci i młodzieży są przykładowymi tematami dla których stwarzamy warunki do nauki i wymiany.
Szkolenia odbywają się z reguły w środowisku międzynarodowym. Oprócz tego oferujemy od kilku lat dwumodułowe szkolenie dla prowadzących międzynarodowe wymiany młodzieżowe.


Szkolenie dla prowadzacych grupy mlodziezowe polsko-niemieckie

Temerzy i teamerki prowadzące międzynarodowe spotkania potrzebują szczególnych kwalifikacji i kompetencji. Wiedzę z tego zakresu przekazujemy podczas naszego dwuczęściowego szkolenia. Nauczycie się tutaj wszystkiego nt. organizacji spotkania (możliwości pozyskania dofinansowania, wnioskowanie o środki finansowe, raporty, rozliczenie), kwestii prawnych związanych z opieką nad nieletnimi, komunikacji międzykulturowej, animacji językowej, standardów kulturowych i międzykulturowych możliwości porozumienia.

Szczególny nacisk kładziemy na:

  • nauczanie międzykulturowe i społeczne
  • samoorganizację i partycypację młodzieży
  • demokrację płci oraz realizację Gender Mainstreaming

Przekazujemy szeroki rezerwuar metod mających zastosowanie w różnych fazach w jakich znajduje się grupa i w różnych momentach realizacji spotkania np. warming ups (rozgrzewka), gry zapoznawcze, gry budujące zaufanie, gry kooperacyjne, gry terenowe i ćwiczenia na refleksję. Poza tym ćwiczymy ogólne kompetencje socjalne i umiejętności takie jak postrzeganie samego siebie i innych, umiejętność integracji, nabranie odwagi do prowadzenia grupy we własny przemyślany sposób, pewność siebie i samodzielność w sytuacjach konfliktowych.
Pod kątem metodycznym szkolenie opiera się o pracę w grupie i zasadę “Learning by doing”: nauczanie ukierunkowane na działanie i wymianę doświadczeń czyli metody aktywizujące uczestników i uczestniczki, wprowadzenie teoretyczne i ciągła ocena i refleksja własnego działania.
Nasze dwumodułowe szkolenie prowadzone jest w języku polskim i niemieckim. Uczestnictwo w obu modułach szkolenia upoważnia do ubiegania się o kartę Juleica (Jugendleiter/In Card). Jest ona uznawaną w całych Niemczech legitymacją dla wolontariuszy i wolontariuszek pracujących w obszarze edukacji młodzieży.


Uczenie się w praktyce - realizowanie własnego projektu

Na zakończenie szkolenia dla prowadzących grupy młodzieżowe umożliwiamy młodym ludziom samodzielne zrealizowanie projektów, które zostają otoczone opieką i ocenione przez naszych pracowników i pracowniczki. Często już podczas szkolenia rodzi się pomysł, który potem opracowywany zostaje w małym zespole, a na koniec zrealizowany. Kierujemy się tutaj stwierdzeniem, że zawsze musi być ten pierwszy raz i że ponoszenie nowej odpowiedzialności może wywołać szczególne procesy nauczania.