HochDrei e. V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg

Międzynarodowa edukacja młodzieży

Pomysł

Spotkania międzynarodowe w Hoch Drei są mejscem, motrem i towarzyszem nauczania międzykulturowego. Stykając się z własną i obcą tożsamością kulturową uczymy się od siebie nawzajem. Uczestnicy i uczestniczki definiują swój własny punkt widzenia, wykazują zrozumienie wobec innych, przezwyciężają stereotypy i poznają jak powstają i funkcjonują uprzedzenia i rasizm. Przy okazji mają wgląd w procesy społeczne, rozpoznają społeczne i polityczne ramy i kulisy oraz badają krytycznie normy i wartości.
W czasie spotkań w pierwszej kolejności koncentrujemy się na spotkaniu jako takim, w drugiej kolejności na nauczaniu. Tematy spotkań nie skupiają się na treściach, ale na metodzie ich realizacji.
Dzięki zasadzie samoorganizacji możliwa jest partycypacja w ponoszeniu odpowiedzialności i samodecydowanie wszystkich uczestników i uczestniczek oraz równouprawniony i emancypacyjny stosunek do siebie nawzajem. Poprzez zwiększoną ocenę własnej wartości i świadomą odpowiedzialność za własne czyny chcemy zachęcić młodzież aby samodzielnie, aktywnie i kreatywnie kształtowała swoje życie, a także aby podjęła aktywne działania w szkole, w pracy i w społeczeństwie.

  • Bildleiste IBs

Samoorganizacja

Zasada samoorganizacji wspiera ten proces. Organizując wspólnie posiłki młodzież uczy się komunikować ze sobą werbalnie i niewerbalnie. Z tego powodu wszyscy są równi, zarówno goście jak i gospodarze. Wspólne zakwaterowanie w placówce kształceniowej sprawia, że różnice w sytuacji finansowej rodziców odgrywają mniejszą rolę.

Język i animacja językowa

Znajomość języków obcych nie jest w żadnym wypadku warunkiem udziału w spotkaniu. Wykwalifikowani pośrednicy językowi i pośredniczki językowe tłumaczą spotkanie konsekutywnie, co umożliwia uczestnikom i uczestniczkom osłuchanie się z językiem obcym, wychwycenie mimiki, gestykulacji i intonacji, a na koniec pozananie przekazanych treści.
Oprócz tego animacja językowa jest ważną metodą pracy podzcas naszych międzynarodowych projektów.

Animacja językowa oznacza:

  • doświadczenie innej kutury
  • wyćwiczenie tolerancji i cierpliwości
  • przeżycie fizyczności mowy
  • wyciąganie znanego słownictwa
  • wyłapywanie słów kluczowych
  • poznanie piosenek i tańców
  • rozumienie się, także bez słów, za pomocą gestów i mimiki