HochDrei e. V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg

Edukacja obywatelska młodzieży i dorosłych

Edukacja obywatska oznacza dla nas aktywne kształtowanie demokracji. Wspieramy partycypację, równość płci oraz nauczanie społeczne i międzykulturowe. Te działania zawarte są także w preambule statutu naszego stowarzyszenia.
Nasze projekty i seminaria są miejscem, motorem i towarzyszem nauczania politycznego i społecznego. Stwarzamy nieformalne obszary nauczania i sięgamy przy tym po wiedzę i zainteresowania naszych uczestników i uczestniczek.
Z tego powodu, że w naszej pracy jesteśmy ukierunkowani na proces, na pierwszym miejscu stawiamy rozwój osobisty młodzieży. Poczucie własnej wartości i odpowiedzialność za własne czyny są ważnymi cechami pozwalającymi na aktywne i kreatywne kształtowanie własnego życia, na bycie gotowym do działania w szkole, w pracy i w społeczeństwie, na udzielanie się w publicznych procesach decyzyjnych.


Nasze cele

 • wzbudzenie zrozumienia i zainteresowania procesami społecznymi i politycznymi
 • wyćwiczenie solidarnego postępowania
 • krytyczne przeanalizowanie norm i wartości
 • nauczenie, że i jak można zmienić sprawy
 • zrozumienie, że w zespole razem z sojusznikami łatwiej jest coś osiągnąć
 • przezwyciężenie uczucia bezsilności i niemożliwości dokonania zmian
 • nauczenie w jaki sposób odczuwać empatię i wypracowanie umiejętności akceptowania różnych rzeczywistości
 • wzbudzenie zainteresowania nowymi poglądami
 • umiejętne przyjmowanie i wypowiadanie krytyki
 • ponoszenie odpowiedzialności za zgodne współżycie kobiet i mężczyzn

Zasady pdagogiczne

 • nauczanie indywidualne i społeczne w procesie
 • nauczanie całościowe i nauczanie na podstawie bezpośrednich doświadczeń i przeżyć
 • szybka refleksja własnego postępowania
 • nauczanie międzykulturowe i wspieranie pozytywnego podchodzenia do różnic
 • możliwość współdecydowania jako grupa i jako jednostka
 • wspieranie równouprawnionego i emancypacyjnego traktowania innych
 • dydaktyka równości płci i Gender Mainstreaming jako myśl przewodnia

Metody

Na pierwszym miejscu znajduje się zabwa i chęć do wspólnego odkrywania i przeżywania. Regularne refleksje zawarte w programie umożliwiają naukę na podstawie doświadczeń. Poprzez zastosowenie coraz to nowych metod pracy chcemy uwzględnić różne preferencje nauczania i zapobiec trudnościom z koncentracją. Podczas projektów i seminariów uczestnicy i uczestniczki uczą się ze sobą i od siebie nawzajem – jesteśmy po to aby stworzyć do tego odpowiednie ramy. Jedną z najważniejsych metod pracy podczas seminariów jest samoorganizacja.