HochDrei e. V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg

Obszary pracy

Na nasz różnorodny zespół składają się zatrudnieni na stałe bądź współpracujący z nami pedagodzy, jak również zagraniczni stypendyści i wolontariusze. Razem angażujemy się na rzecz ważnych tematów, wymiany doświadczeń i opinii.
W pracy zajmujemy się w szczególności edukacją polityczną młodzieży i dorosłych oraz międzynarodowymi spotkaniami młodzieży. Co roku organizujemy także cykl szkoleniowy dla osób angażujących się w międzynarodową wymianę młodzieży.
Możliwe jest również odbycie u nas rocznego wolontariatu europejskiego (EVS) w ramach programu Erasmus+ Młodzież.
Nasze projekty edukacyjne mają miejsce przede wszystkim w ośrodku Hochlland w północnej części centrum Poczdamu.