HochDrei e. V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg

Spróbujmy się z demokracją

Polsko-niemieckie spotkanie dla dzieci
termin: 23. do 28. kwietnia 2019
miejsce: Potsdam
koszt: 315 PLN
współfinansowanie: Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
osoba odpowiedzialna: Anna Thierfelder
grupa docelowa: Dzieci w wieku 9-11 lat

Dzieci, w tym tygodniu wasza kolej! Tym razem będziecie odpowiedzialne za to, co zazwyczaj robią za was starsi. Podejmowanie decyzji, dyskutowanie, wypracowywanie kompromisów, wykuwanie planów oraz mówienie, co jest sprawiedliwe, a co niekoniecznie.
Nie zawsze będzie łatwo. Ale żeby być mądrym wcale nie trzeba być najpierw starym. Być może to właśnie wy macie najlepsze pomysły i dobre rady dla polityków, dyplomatów i dorosłych, którzy za niedługo udadzą się na wybory i będą decydować o Europie.
Demokracji nie można nauczyć się na pamięć ani jej w żaden sposób wymusić. Podczas naszego spotkania w największym stopniu damy dzieciom pole do działania. Dzięki temu będą mogły zobaczyć, czym jest społeczeństwo, doświadczyć odpowiedzialności i zauważyć, że aktywne wspólne działanie może przynieść radość.
Podczas projektu najważniejsza będzie wzajemna integracja dzieci z Polski i Niemiec. Planujemy ciekawe gry i zabawy, a przeprowadzone animacje językowe pokażą, że można się dobrze rozumieć nawet bez znajomości tego samego języka.

zgloszenie teraz